Chào mừng đến với baohiem.wevina.com

   Baohiem.wevina.com được sang lập ra nhằm với mục tiêu xây dựng một cổng thông tin bảo hiểm toàn diện, hữu ích, là nơi để mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi các thông tin về bảo hiểm. Baohiem.wevina.com  mong muốn nhận được sự cộng tác của các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, các bạn sinh viên đang học chuyên ngành bảo hiểm cũng như tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm.

Các bạn hãy đăng ký trở thành thành viên của Baohiem.wevina.com để có thể tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin tài liệu, và để nhận được những thông tin cập nhật nhất của Baohiem.wevina.com cập nhập thường xuyên.

Hãy cùng nhau xây dựng  cộng đồng bảo hiểm Việt Nam Chuyên nghiệp!

Liên hệ với Ban Quản trị :

Số 5b ngõ 2 Phương Mai – Q. Đống Đa – Hà Nội

Tel : 04 66559958; Fax : 04 35765260; email : chungdt04@gmail.com

Một số văn bản về bảo hiểm xã hội

 

Một số văn bản về bảo hiểm xã hội

Danh sách một số văn bản về bảo hiểm xã hội.

STT

Văn bản

1

Thông tư số 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25-4-2001
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính Phủ Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

2

Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16-5-2005
Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

3

Luật số 71/2006/QH11 ngày 29-6-2006
Luật Bảo hiểm xã hội

4

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

5

Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13-7-2007
Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

6

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10-9-2007
Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

7

Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09-11-2007
Thông tư Hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

8

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

9

Công văn số 4730/BHXH-CĐCS ngày 21-12-2007
Về việc hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg

10

Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2007
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ

11

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31-01-2008
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

12

Thông báo số 1155/BHXH–PT, ngày 08/10/2009
Hướng dẫn tham gia BH Xã hội, BH Y tế, BH Thất nghiệp

 

 

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
 

All

TermDefinition
A.C.I.I. (Associate of the Chartered Insurance Institute)

Hội viên bảo hiểm Hoàng Gia.

 

 

 

Là một chức danh nghề nghiệp do Hiệp hội Bảo hiểm Hoàng Gia phong cho những thí sinh thi đỗ. Mọi thí sinh dự thi đều phải xuất trình cho Hội đồng Thi giấy chứng nhận khả năng học vấn đạt yêu cầu. Hội viên cũng có thể thi để có chức danh Hội viên cao cấp (Fellow).(Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Học viện Bảo hiểm Hoàng Gia, 20 Aldermanbury, London, EC 2).

 

 
A.I.T.H. Form (American Institute Time Hull form of policy)

Mẫu đơn bảo hiểm Thời hạn- thân tàu của Hiệp hội bảo hiểm Mỹ.

 

 

 

Mẫu đơn bảo hiểm này tương đương với Điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London nhưng có những điểm thay đổi. Đôi khi còn được gọi là Mẫu đơn bảo hiểm thân tàu của Mỹ (A.H.F).

 

 
A1

 

Hạng nhất

Ký hiệu này thường dùng để chỉ chất lượng hạng nhất. Trên thực tế, ký hiệu này có nguồn gốc từ thứ hạng phân cấp tàu 100A1 và áp dụng cho tàu biển bằngPcao nhất của Lloyd's Register, có ký hiệu là thép có kết cấu theo đúng các quy định của Lloyd's và được giám định viên của Lloyd's kiểm tra. Tàu được giữ nguyên cấp như thế với điều kiện là tàu duy trì được tiêu chuẩn qua các cuộc kiểm tra định kỳ. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo Lloyd's Register of Shipping (Công ty Phân hạng cấp tàu biển của Lloyd's). Ký hiệu A1 chỉ dùng riêng cho các tàu chạy trong các vùng biển kín gió.

 

 
AAM

Xem Associate in Automation Management

 
abandonment and salvage

Từ bỏ và thu hồi

 

 

 

Vị thế pháp lý cho phép công ty bảo hiểm có mọi quyền hạn đối với tài sản của người được bảo hiểm. Điều khoản từ bỏ thường được áp dụng trong bảo hiểm hàng hải, không được áp dụng trong các đơn bảo hiểm tài sản khác như Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà và Đơn bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt. Nếu chi phí cứu tàu vượt quá giá trị của tàu, người được bảo hiểm có thể từ bỏ xác tàu. Người được bảo hiểm phải thông báo cho công ty bảo hiểm về ý định từ bỏ tài sản của mình, nhưng công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chấp nhận tài sản bị từ bỏ đó xác tàu. Người được bảo hiểm phải thông báo cho công ty bảo hiểm về ý định từ bỏ tài sản của mình, nhưng công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chấp nhận tài sản bị từ bỏ đó.

Thông tư mới

Thông tư 124/2012/TT BTC - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểmnew!10/08/2012Hits: 21
 
 
 
 
Thông tư 125/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm08/18/2012Hits: 0

 

 

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

 

 

 

 
 
 
 
Thông tư 101-2012-Bộ tài chính về bảo hiểm nông nghiệp07/31/2012Hits: 0

Thông tư 101/2012/TT-BTC quy định về tài chính với các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

 
 
 
 
Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 124 về thuế TNDN05/24/2012Hits: 1

Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 124 về thuế TNDN

Nội dung Nghị định theo tài liệu đính kèm

 
 
 
 
Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Thuế GTGT, Nghị định số 123, Nghị định số 12105/24/2012Hits: 0

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Thuế GTGT, Nghị định số 123, Nghị định số 121

 

Nội dung Nghị định theo tài liệu đính kèm